2020-12-16

Problem med råttor i återvinningsrummet

Anticimex kommer att lägga ut nytt gift och även placera en fälla.

Det är viktigt att vi själva är noga med att aldrig lägga sopor i ett fullt kärl och se till att locken är stängda.

Håller vi rent och snyggt i återvinningsrummet kommer inte råttorna att trivas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen