Stadgar

Gällande stadgar finns här.


Årsredovisningar PDF

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2023


Förvaltning

Brf Af Klint använder sig av:

PH Konsult & Förvaltning

Sunnavägen 119, 371 41 Karlskrona​

Tfn: 0455-61 92 00, info@phforvaltning.se

Hemsida: www.phforvaltning.se


Styrelsen

Ordförande: Markus Leo, 0760-410 333

Vice ordförande: Eva Eklind Blomkvist

Sekreterare: Anders Häggström

Suppleant: Birgitta Nordell

Suppleant: Andreas Elmberg