Stadgar

Gällande stadgar finns här.


Årsredovisningar PDF

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021


Förvaltning

Brf Af Klint använder sig av:

PH Konsult & Förvaltning

Sunnavägen 119, 371 41 Karlskrona​

Tfn: 0455-61 92 00, info@phforvaltning.se

Hemsida: www.phforvaltning.se


Styrelsen

Ordförande: Markus Leo, 0760-410 333

Vice ordförande: Magda Sundqvist

Sekreterare: Anna Ohlsson

Suppleant: Birgitta Nordell

Suppleant: Eva Eklind Blomkvist