Nyinflyttad?

Här kommer du som nyinflyttad kunna få information som är viktigt för dig som ny i föreningen.


Bra att veta

Utelåst?

Det kan vara bra att ha en extranyckel hos någon pålitlig granne eller bekant.  Om man behöver hjälp med upplåsning kan man kontakta PH Konsult och Förvaltning. Journummer Tel. 0455-619200. Kostnad 1000 kronor på jourtid som betalas kontant vid upplåsningstillfället.

Byte av namn i entré och på dörr

Kontakta PH Konsult och Förvaltning, Tel. 0455-619200.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar skall förvaras i cykelskjulet på gården alternativt i cykelställ. Är dessa fulla så skall cykeln placeras så att den ej står i vägen för dörrar eller parkeringsplatser.

Då vi ej har något utrymme för barnvagnar så skall dessa placeras på ett sätt så att de ej blockerar utrymningsvägar eller dörrar.

Uteplatsen

Njut av vår nya uteplats med grill och lite utemöbler.

Balkong och fasad

Ingen bostadsrättshavare får montera något på föreningens husfasader eller på balkonger utan tillstånd (avser t.ex. parabol eller markis). Om så sker kan bostadsrättshavaren bli skadeståndsskyldig.

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som gärna vill sätta upp ett balkongskydd. Detta må göras men skall ej påverka fasadens nuvarande utseende. Kontakta styrelsen innan om du är osäker.

Källsortering

Vår förening har bra möjligheter till källsortering och skall därför användas av bostadsrättshavaren. Missköts detta så innebär det kostnader för föreningen som helhet och drabbar således alla.

Uthyrningslägenhet

Vi i Brf Af Klint har glädjen att erbjuda en uthyrningslägenhet för boende att hyra. Lägenheten innehåller upp till 6 sovplatser, litet kök, toalett och dusch. Bokning sker via Svea Servicebutik. Har ni fler frågor tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen. Nedan finner ni blanketten för andrahandsuthyrning.

Blankett – Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansvarsfördelning

I stadgarna framgår ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningen.


Ordningsregler

Cykelförråd

  • Endast cyklar ska förvaras i cykelrummet
  • Cyklar får inte låsas fast i cykelstället
  • Mittgången får inte blockeras
  • Cyklar som inte används ska om möjligt förvaras i egna privata förråd
  • Maximal cykelbredd bör vara ”barnstolsbredd”
  • Endast en cykel per person får förvaras i cykelrummet

Hobbyrum

I vårt hobbyrum kan man slipa, måla och kanske lacka något litet till sin lägenhet. Här finns arbetsbänkar och lite verktyg. Hobbyrummet kommer att uppgraderas efter hand och ordningsregler finns uppsatta i rummet.

Tvättstuga

Fastigheten har tre stycken tvättstugor. Varje lägenhetsinnehavare får boka en tid i taget för att alla ska ha chans att använda tvättstugorna. Kom ihåg, lämna tvättstugan i det skick som du själv önska finna den i.

Soprum

Källsortering av hushållssopor sker enligt Affärsverkens anvisningar. Det är EJ tillåtet att ställa saker som t.ex. möbler, lampor, hyllor i soprummet. Dessa skall tas till närmaste återvinningstation alt. till återvinningsstationen vid Trossö Idrottshall.

Källare & vindsförråd

Varje lägenhet har ett vindsförråd tilldelat. Detta får i sin tur inte hyras ut till personer utanför bostadsrättsföreningen.

Garage & parkeringsplats

Är du intresserad av att hyra en garageplats/parkeringsplats kontaktar du någon i styrelsen. Det är för det mesta kö till platserna. Om du redan har en plats som du inte är nöjd med kan du ställa dig i byteskön. Kölistan finns hos PH-förvaltning.

Det finns 2 garageplatser och 3 parkeringsplatser.

Regler för föreningens kölistor

Det finns en kölista som avser nyteckning

  • en för parkering inomhus i garaget
  • en för parkering utomhus

Det är ok att anmäla intresse kölistan. De som tackar nej till erbjudande om parkerings- eller garageplats flyttas längst ned i kön.